Szkolenia

FAWEC organizuje kursy szkoleniowe nt. dobrostanu zwierząt hodowlanych (trzody chlewnej i bydła mlecznego) dla osób zawodowo związanych z produkcją zwierzęcą. Kurs obejmuje wykłady, dyskusje w grupach oraz wizyty na fermach.

Cele

  1. Zrozumienie koncepcji dobrostanu w odniesieniu do zwierząt hodowlanych. Przedyskutowanie związków pomiędzy dobrostanem a zdrowiem zwierząt oraz ekonomicznych i produkcyjnych implikacji dobrostanu.
  2. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej z zakresu dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz nowymi rozwiązaniami, które mogą zostać wprowadzone w niedalekiej przyszłości.
  3. Poznanie głównych problemów związanych z dobrostanem na fermach trzody chlewnej I bydła mlecznego.
  4. Zrozumienie podstaw oceny warunków dobrostanu na fermach.

Uczestnicy

Kursy są przeznaczone głównie dla lekarzy weterynarii, ale mogą w nich uczestniczyć przedstawiciele innych dyscyplin naukowych związanych z produkcją zwierzęcą.

Maksymalna liczba uczestników kursu to 12 osób.

Lokalizacja

Sesje teoretyczne prowadzone są w Szkole Weterynaryjnej Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB) (Zobacz mapkę dojazdową).

Praktyczne sesje odbywają się na fermach komercyjnych zlokalizowanych niedaleko Szkoły. W przyszłości, w zależności od zapotrzebowania, kursy mogą odbywać się we wskazanych miejscach w Europie.

Czas trwania

Każdy kurs trwa 2 dni. Sesje teoretyczne odbywają się pierwszego dnia, wizyta na fermach przeprowadzana jest w drugim dniu kursu. Po zakończeniu wizyty na fermie przewidziana jest dyskusja uczestników.

Język

Kursy prowadzone są po hiszpańsku, angielsku I francusku.