Publikacje

Projęcie stresu u zwierząt hodowlanych
D.Temple, E.Mainau, X.Manteca +info   PDF Termin “stres” jest od wielu lat używany w biologii do opisania szeregu fizjologicznych i behawior...
Czym jest dobrostan zwierząt?
X.Manteca, E.Mainau, D.Temple +info    PDF    Pojęcie dobrostanu zwierząt obejmuje trzy elementy: naturalne biologiczne funkcjonowanie zwier...
Agresja u świń i jej konsekwencje dla...
P. Llonch, E. Mainau, D. Temple, X. Manteca PDF     Literatura      Agresja pojawia się u świń jako naturalne zachowanie towarzyszące ustanaw...
Przyczyny przedodsadzeniowej śmiertel...
E. Mainau, D. Temple, X. Manteca   +info    PDF    Przedodsadzeniowa śmiertelność prosiąt jest  poważnym problemem ekonomicznym, naruszającym...
Ekonomiczne skutki stresu u trzody c...
D.Temple, E.Mainau, X.Manteca +info     PDF Pomimo stosunkowo krótkiego okresu trwania w całym procesie produkcji żywca wieprzowego i przetw...
Zachowania kanibalistyczne u trzody c...
D.Temple, E.Mainau, X.Manteca +info      PDF   Zachowania kanibalistyczne, z których najbardziej rozpowszechnione jest obgryzanie ogonów, st...
Wpływ kastracji na dobrostan trzody c...
D.Temple, E.Mainau, X.Manteca +info   PDF Kastracja u samców polega na usunięciu jąder lub na zahamowaniu ich czynności. Chociaż wykonywanie...
Wymogi prawne dotyczące dobrostanu zw...
E.Mainau, D.Temple, X.Manteca +info     PDF Wymogi prawne dotyczące utrzymania dobrostanu zwierząt w intensywnej hodowli trzody chlewnej są ...
Ból wymienia i dyskomfort podczas zas...
E.Mainau, D.Temple, P.Llonch, X.Manteca   +info    PDF Podczas zasuszania krów mlecznych pojawia się przekrwienie sutka, co prowadzi do bólu w...
Kwestie dobrostanu podczas okresu za...
X.Manteca, E.Mainau, D.Temple   +info    PDF Okres zasuszenia jest bardzo ważny dla dobrostanu krów mlecznych i produkcji mleka w kolejnej lak...
Ból wymienia i dyskomfort podczas zas...
E.Mainau, D.Temple, X.Manteca +info   PDF   Zasuszenie u krów mlecznych polega na stopniowym lub nagłym zaprzestaniu udoju. Stopniowe ograni...
Stres cieplny a produkcja mleka u kró...
D. Temple, F. Bargo, E. Mainau, I. Ipharraguerre, X. Manteca +info  PDF Stres cieplny jest jednym z największych wyzwań, z którymi spotykają...
Dobrostan a zapalenie wymienia u krów...
E. Mainau, D. Temple, X. Manteca +info      PDF   Zapalenie wymienia (mastitis) jest jednym z ważniejszych problemów u krów mlecznych z punk...
Dobrostan a występowanie biegunek u c...
D.Temple, E.Mainau, X.Manteca +info    PDF Zgodnie z pięcioma podstawowymi zasadami dobrostanu (FAWC, 1992, 1993), zwierzęta nie powinny cier...
Dobrostan krów mlecznych w okresie ok...
D.Temple, E.Mainau, X.Manteca +info    PDF Nawet naturalny poród (eutocia) stanowi zagrożenie dla krowy-matki i dla nowonarodzonego cielęcia...
Wpływ dekornizacji i usuwania zawiązk...
E.Mainau, D.Temple, X.Manteca +info    PDF Dekornizacja i usuwanie zawiązków rogów u cieląt są rutynowymi praktykami stosowanymi w hodowli by...
Wpływ obcinania ogonów i kastracji na...
E.Mainau, D.Temple, P.Llonch, X.Manteca Publikacja 18    Literatura Obcinanie ogonów i kastracja samców są rutynowymi zabiegami przeprowadzan...
Ocena bólu u owiec
X.Manteca, D.Temple, E.Mainau, P.Llonch Publikacja 17   Literatura Ból jest istotnym czynnikiem wpływającym na dobrostan owiec, które mogą go...