Xavier Manteca

Xavier Manteca

Xavier Manteca uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) oraz stopień magistra z zakresu stosowanego behawioryzmu zwierząt i dobrostanu na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji. Obecnie jest profesorem na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Żywieniu w Szkole Weterynaryjnej Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB), gdzie zajmuje się badaniami nad behawiorem zwierząt i ich dobrostanem, szczególnie w odniesieniu do zwierząt hodowlanych.

Xavier Manteca był członkiem wielu grup roboczych w ramach Panelu Zdrowia Zwierząt EFSA oraz jest autorem ponad 100 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.

 

Wyślij wiadomość

Kontakt

Farm Animal Welfare Education Centre
Dr. Xavier Manteca Vilanova
Dra. Eva Mainau Brunsó
Dra. Déborah Temple

Tel: +34 93 581 1647 | +34 93 581 1352
Fax: +34 93 581 14 94
email: info@fawec.org

 

Farm Animal Welfare Education Centre
Departament de Ciència Animal i dels Aliments, VO-135 Edifici V - Campus UAB -
08193 Bellaterra (Barcelona - Hiszpania) 

 

 Servicio de Nutrición y Bienestar Animal (SNIBA)  Universitat Autònoma de Barcelona

Sponsorowane przez:

        Lucta