Pol Llonch

Pol Lonch ukończył studia weterynaryjne na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) w 2007 roku, uzyskując tytuł magistra nauk weterynaryjnych i żywności. Następnie dołączył do Grupy Dobrostanu Zwierząt w IRTA, gdzie obronił swoją pracę doktorską. Po otrzymaniu stopnia doktora, kontynuował badania naukowe przez okres 3 lat na Warwick University i Scotland's Rural College (SRUC). W chwili obecnej Pol pracuje w Departamencie Nauk o Zwierzętach i Żywności na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) i posiada dyplom Europejskiego Kolegium Dobrostanu Zwierząt i Medycyny Behawioralnej (ECAWBM). Jego działalność badawcza koncentruje się na zagadnieniach dobrostanu zwierząt podczas transportu oraz przed ubojem. Ostatnio, Pol brał udział w projekcie dt. wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko i jego związku z dobrostanem, jest autorem ponad 25 publikacji naukowych.

Wyślij wiadomość

Kontakt

Farm Animal Welfare Education Centre
Dr. Xavier Manteca Vilanova
Dra. Eva Mainau Brunsó
Dra. Déborah Temple

Tel: +34 93 581 1647 | +34 93 581 1352
Fax: +34 93 581 14 94
email: info@fawec.org

 

Farm Animal Welfare Education Centre
Departament de Ciència Animal i dels Aliments, VO-135 Edifici V - Campus UAB -
08193 Bellaterra (Barcelona - Hiszpania) 

 

 Servicio de Nutrición y Bienestar Animal (SNIBA)  Universitat Autònoma de Barcelona

Sponsorowane przez:

        Lucta