FAWEC

Farm Animal Welfare Education Centre

FAWEC (Farm Animal Welfare Education Centre – Centrum Edukacji nt. Dobrostanu Zwierząt Hodowlanych) zostało stworzone przez Serwis Żywienia Zwierząt i Dobrostanu (SNiBA) wchodzący w skład Wydziału Nauk o Zwierzętach i Żywieniu funkcjonującego w ramach Szkoły Weterynaryjnej Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB).

Głównym celem działalności FAWEC jest przygotowanie materiałów edukacyjnych nt. dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz prowadzenie teoretycznych i praktycznych kursów z zakresu dobrostanu trzody chlewnej i bydła mlecznego.

 

Xavier Manteca

Xavier Manteca

Xavier Manteca uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) oraz stopień magistra z zakresu stosowanego behawioryzmu zwierząt i dobrostanu na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji. Obecnie jest profesorem na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Żywieniu w Szkole Weterynaryjnej Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB), gdzie zajmuje się badaniami nad behawiorem zwierząt i ich dobrostanem, szczególnie w odniesieniu do zwierząt hodowlanych.

Xavier Manteca był członkiem wielu grup roboczych w ramach Panelu Zdrowia Zwierząt EFSA oraz jest autorem ponad 100 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.

 

Déborah Temple

Déborah Temple

Déborah Temple uzyskała stopień licencjata oraz stopień magistra nauk weterynaryjnych i żywienia na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB). Posiada stopień doktora nauk weterynaryjnych UAB i IRTA. Deborah Temple obecnie jest pracownikiem naukowym zajmujących się pracami badawczymi nad behawiorem i dobrostanem zwierząt hodowlanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Żywieniu w Szkole Weterynaryjnej Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB).

Eva Mainau

Eva Mainau

Eva Mainau uzyskała stopień licencjata oraz stopień magistra nauk weterynaryjnych i żywienia na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB). Posiada stopień doktora nauk weterynaryjnych UAB i pracowała na stanowisku badawczym w katalońskim instytucie IRTA. Eva Mainau obecnie prowadzi prace badawcze nad behawiorem i dobrostanem zwierząt hodowlanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Żywieniu w Szkole Weterynaryjnej Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB).

 

 

Pol Llonch

Pol Lonch ukończył studia weterynaryjne na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) w 2007 roku, uzyskując tytuł magistra nauk weterynaryjnych i żywności. Następnie dołączył do Grupy Dobrostanu Zwierząt w IRTA, gdzie obronił swoją pracę doktorską. Po otrzymaniu stopnia doktora, kontynuował badania naukowe przez okres 3 lat na Warwick University i Scotland's Rural College (SRUC). W chwili obecnej Pol pracuje w Departamencie Nauk o Zwierzętach i Żywności na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) i posiada dyplom Europejskiego Kolegium Dobrostanu Zwierząt i Medycyny Behawioralnej (ECAWBM). Jego działalność badawcza koncentruje się na zagadnieniach dobrostanu zwierząt podczas transportu oraz przed ubojem. Ostatnio, Pol brał udział w projekcie dt. wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko i jego związku z dobrostanem, jest autorem ponad 25 publikacji naukowych.

Wyślij wiadomość

Kontakt

Farm Animal Welfare Education Centre
Dr. Xavier Manteca Vilanova
Dra. Eva Mainau Brunsó
Dra. Déborah Temple

Tel: +34 93 581 1647 | +34 93 581 1352
Fax: +34 93 581 14 94
email: info@fawec.org

 

Farm Animal Welfare Education Centre
Departament de Ciència Animal i dels Aliments, VO-135 Edifici V - Campus UAB -
08193 Bellaterra (Barcelona - Hiszpania) 

 

 Servicio de Nutrición y Bienestar Animal (SNIBA)  Universitat Autònoma de Barcelona

Sponsorowane przez:

        Lucta