Pol Llonch

Pol Lonch ukończył studia weterynaryjne na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) w 2007 roku, uzyskując tytuł magistra nauk weterynaryjnych i żywności. Następnie dołączył do Grupy Dobrostanu Zwierząt w IRTA, gdzie obronił swoją pracę doktorską. Po otrzymaniu stopnia doktora, kontynuował badania naukowe przez okres 3 lat na Warwick University i Scotland's Rural College (SRUC). W chwili obecnej Pol pracuje w Departamencie Nauk o Zwierzętach i Żywności na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) i posiada dyplom Europejskiego Kolegium Dobrostanu Zwierząt i Medycyny Behawioralnej (ECAWBM). Jego działalność badawcza koncentruje się na zagadnieniach dobrostanu zwierząt podczas transportu oraz przed ubojem. Ostatnio, Pol brał udział w projekcie dt. wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko i jego związku z dobrostanem, jest autorem ponad 25 publikacji naukowych.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5958-861X

Raul Guevara

Raul Guevara pochodzi z Kolumbii, gdzie uzyskał stopień licencjata w zakresie nauk o zwierzętach na National University of Colombia. Rozpoczął tutaj swoje badania nad możliwościami łagodzenia efektu cieplarnianego wywołanego przez gazy powstające przy okazji produkcji bydła mięsnego. Następnie kontynuował je jako członek zespołu naukowego ds. bydła mięsnego w North Florida Research and Education Center (NFREC) na Uniwersytecie Stanowym na Florydzie i Uniwersytecie Stanu Utah w USA. Jego badania do pracy magisterskiej dotyczyły możliwości wykorzystania wypasu pastwiskowego jako sposobu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez bydło mięsne. Obecnie, Raul kontynuuje swoje studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Żywności na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB).