Congrès International EAAP

Organisé par: EAAP (European Federation of Animal Science) + WAAP (World Association of Animal Production) + Interbull

Date: 26 Août - 1 Septembre, 2023

Lieu: Lyon (France)

+info